https://www.youtube.com/watch?v=CV5beqPtd-I

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🎼 Chủ đề 5: Em học nhạc
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách khắc phục lỗi không tách riêng được nốt nhạc (dấu nối cờ nốt) trong phần mềm MuseScore.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5​​
🌐 Website: https://lekimquoc.com​​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.