💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Ngôn ngữ lập trình là gì và gồm những gì.
☑ Từ khóa và tên của ngôn ngữ lập trình.
☑ Cấu trúc chung của một chương trình máy tính.
☑ Ví dụ cơ bản về ngôn ngữ lập trình.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.