💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Dữ liệu và kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Free Pascal IDE.
☑ Các phép toán với dữ liệu kiểu số trong phần mềm Free Pascal.
☑ Các phép so sánh trong Free Pascal.
☑ Giao tiếp giữa người và máy tính trong Free Pascal.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.