💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Biến và hằng là gì trong ngôn ngữ lập trình Free Pascal IDE.
☑ Cách khai báo biến và hằng trong chương trình Free Pascal.
☑ Các giải các câu hỏi, bài tập và tìm hiểu mở rộng trong sách giáo khoa.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.