💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal
📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Bước đầu làm quen với môi trường lập trình Free Pascal, nhận diện màn hình soạn thảo, cách mở các bảng chọn và chọn lệnh.
☑ Gõ được một chương trình Pascal đơn giản.
☑ Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.