💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình Free Pascal IDE.
☑ Cách đánh dấu, ghi chú đoạn chương trình bằng cách sử dụng cặp dấu { } và (* *) trong phần mềm Free Pascal.
☑ Cách hiển thị kiểu số thực (Real) sang kiểu số nguyên (Integer) trong Pascal.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.