💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện
📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện “if … then” trong chương trình Free Pascal IDE.
☑ Cách rèn luyện kỹ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong phần mềm Free Pascal.
☑ Cách sử dụng hai câu lệnh “if … then” lồng nhau và cách sử dụng từ khóa “and” trong Pascal.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.