💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 3)
🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản
🐆 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for … do
📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách viết chương trình có câu lệnh “for … do” trong Free Pascal IDE.
☑ Cách tiếp tục nâng cao kỹ năng đọc và tìm hiểu chương trình trong phần mềm Free Pascal.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc8
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 8

Comments are closed.