🐢 Cách tải và cài đặt phần mềm Logo Rùa (MSWLogo Screen)
️💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🐢 Chủ đề 5: Thế giới Logo
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4, Lớp 5

Comments are closed.