https://www.youtube.com/watch?v=OroK_W7PX40

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🐢 Chủ đề 2: Lập trình cơ bản cùng Logo
📚 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách sử dụng phần mềm MSWLogo để vẽ hình, dùng lệnh và điều khiển bút vẽ để vẽ các hình theo mẫu có sẵn.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.