👻 Link Download: https://1drv.ms/u/s!AhiLrvJ3ZvGHgilR-4Pd-W6eTxYl?e=e26Wpe
👻 Lưu ý: Cách tạo USB Boot như hướng dẫn trong video chỉ được thực hiện trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7.
👻 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑️ Cách tạo USB sao lưu và khôi phục Windows 10 bằng Norton Ghost cho máy tính chuẩn Legacy.
☑️ Cách tạo file Ghost và bung file Ghost trong môi trường Dos.
☑️ Cách sử dụng phần mềm HP USB Disk Storage Format Tool.
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Tổng hợp

Comments are closed.