💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🎨 Bài 15: Vẽ phong cảnh đơn giản
🎨 Chủ đề 2: Họa sĩ nhí
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách sử dụng thành thạo các công cụ vẽ hình để vẽ các hình phong cảnh đơn giản bằng phần mềm Paint.
☑ Cách sử dụng lệnh Save để lưu hình ảnh dưới dạng Bitmap để chỉnh sửa hình.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 3

Comments are closed.