💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🎨 Chủ đề 1: Người bạn mới
🎨 Bài 9: Hành trang có sẵn
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Một số ứng dụng có sẵn của hệ điều hành Windows như máy tính cầm tay Calculator, giấy ghi chú Sticky Notes, ứng dụng vẽ Paint, công cụ nén dữ liệu Compressed (zipped) folder, Windows Media Player, Wordpad, Sound Recorder, Snipping Tool.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 3

Comments are closed.