💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
💾 Chủ đề 1: Người bạn mới
💾 Bài 4: Lưu trữ dữ liệu
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Các thiết bị lưu trữ dữ liệu.
☑ Cách sử dụng các thiết bị lưu trữ dữ liệu sao cho an toàn.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 3

Comments are closed.