💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
📂 Chủ đề 1: Người bạn mới
📂 Bài 5: Thư mục, tập tin và các thành phần khác
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Thư mục, tập tin là gì?
☑ Cách máy tính quản lý dữ liệu.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 3

Comments are closed.