💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới
🖥️ Bài 10: Bảo vệ máy tính của em
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Một số biện pháp để giữ gìn máy tính và sử dụng máy tính an toàn.
☑ Các phiên bản của hệ điều hành Windows.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 3

Comments are closed.