💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới
🖥️ Bài 7: Những thiết lập cần thiết cho máy tính
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Một số thiết lập của máy tính qua Control Panel.
☑ Desktop và một số thiết lập đơn giản cho Desktop.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 3

Comments are closed.