💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
📄 Chủ đề 1: Microsoft Word
📄 Bài 1: Trở lại trường học
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Các kiến thức cơ bản về công cụ soạn thảo Microsoft Word như nhập văn bản có dấu tiếng Việt, định dạng văn bản, canh lề và chèn các đối tượng đơn giản.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.