💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
📄 Chủ đề 1: Microsoft Word
📄 Bài 3: Chia cột văn bản
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách trình bày văn bản theo dạng cột báo.
☑ Cách tạo các văn bản theo dạng cột báo đơn giản.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.