https://www.youtube.com/watch?v=Ieov0sAYdfw

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore
🎼 Bài 29: Làm quen với Encore
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Công dụng của phần mềm chép nhạc trên máy tính Encore.
☑ Cách thực hiện một số thao tác cơ bản để bắt đầu chép nhạc trên máy tính.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4​
🌐 Website: https://lekimquoc.com​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.