https://www.youtube.com/watch?v=Iqx4zHmWeOA

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore
🎼 Bài 31-32: Thay đổi hóa biểu & Dấu chấm dôi
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách thực hiện một số thao tác chép nhạc trên máy tính.
☑ Cách thực hiện các thao tác thay đổi hóa biểu cho bài nhạc.
☑ Cách thực hiện các thao tác chép dấu chấm dôi cho nốt nhạc.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4​
🌐 Website: https://lekimquoc.com​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.