https://www.youtube.com/watch?v=wqwADChoYgU

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore
🎼 Bài 34-35: Chép lời bài nhạc & Kiểm tra cuối kì 2
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách thực hiện một số thao tác chép nhạc trên máy tính.
☑ Cách chép tựa nhạc và lời nhạc cho bản nhạc trong phần mềm Encore.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4​
🌐 Website: https://lekimquoc.com​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.