https://www.youtube.com/watch?v=PUJFiPInLYw

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🔢 Chủ đề 3: Excel
🔢 Bài 19: Làm quen với Excel
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách sử dụng công cụ Microsoft Excel, đây là một thành phần của Microsoft Office.
☑ Cách sử dụng một số thao tác cơ bản về nhập dữ liệu bảng tính.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4​
🌐 Website: https://lekimquoc.com​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.