https://www.youtube.com/watch?v=WcXsY4bJs50

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🐢 Chủ đề 2: Lập trình cơ bản cùng Logo
🐢 Bài 17: Gõ chữ trong Logo
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách sử dụng phần mềm Logo để xuất văn bản ra giấy vẽ.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.