💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
📧 Chủ đề 1: Giao tiếp thời công nghệ
📧 Bài 3: Trao đổi dữ liệu qua thư điện tử
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách sử dụng hộp thư điện tử để gửi dữ liệu đính kèm thư.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.