https://www.youtube.com/watch?v=1tpuYiqvyrk

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🎬 Chủ đề 4: Biên tập video clip Windows Movie Maker
🎬 Bài 23: Biên tập âm thanh
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách làm giàu cho video clip đang xử lý bằng cách bổ sung thêm âm thanh.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5​
🌐 Website: https://lekimquoc.com​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.