https://www.youtube.com/watch?v=sp9C7rZyYu8

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🖼️ Chủ đề 3: Microsoft Picture Manager
🖼️ Bài 20: Chỉnh sửa ảnh đơn giản
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách chỉnh sửa những hình ảnh đơn giản như: cắt, xoay và đảo ngược hình ảnh.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.