https://www.youtube.com/watch?v=x9YGaQ9U7Wk

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
😺 Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch
😺 Bài 29: Lặp lại các lệnh Scratch
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách sử dụng các cấu trúc lặp lại để nhân vật thực hiện một hành động với số lần lặp lại theo quy định.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5​
🌐 Website: https://lekimquoc.com​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.