https://www.youtube.com/watch?v=-lqFS-0QQ0o

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
😺 Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch
😺 Bài 33: Xây dựng hoạt cảnh 2 nhân vật
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách lưu và mở file Scratch.
☑ Cách quay phim màn hình chương trình để lưu lại hoạt cảnh dưới dạng video.
☑ Cách sử dụng Scratch online, không cần cài đặt trên máy tính.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5​
🌐 Website: https://lekimquoc.com​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 5

Comments are closed.