💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 2)
📈 Chương 2: Phần mềm học tập
📈 Bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GeoGebra
📚 Trong phần 11 này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Các công cụ vẽ và điều khiển hình trên phần mềm GeoGebra.
☑ Cách vẽ đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng trên GeoGebra.
☑ Cách vẽ đường thẳng song song, đường vuông góc, đường trung trực trên GeoGebra.
☑ Cách vẽ tam giác, góc và đo góc của tam giác trên GeoGebra.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop7
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 7

Comments are closed.