💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 2)
📈 Chương 2: Phần mềm học tập
📈 Bài 11: Học đại số với GeoGebra
📚 Trong phần 8 này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Số hữu tỉ là gì? Cách tính toán với số hữu tỉ trên phần mềm GeoGebra.
☑ Cách tính giá trị của biểu thức với chế độ chính xác và gần đúng trên phần mềm GeoGebra.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop7
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 7

Comments are closed.