https://www.youtube.com/watch?v=DXv7dup1PYQ

💻 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách tách file PDF (còn gọi là Split PDF) ra thành từng file nhỏ.
☑ Cách nối nhiều file PDF (còn gọi là Merge PDF) thành 1 file duy nhất.
🌐 Website: https://lekimquoc.com​
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Tổng hợp

Comments are closed.