💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 1)
📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản
📝 Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Các thao tác chèn hình ảnh vào văn bản trên phần mềm Microsoft Office Word 365.
☑ Cách bố trí hình ảnh trên trang văn bản một cách hợp lí.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 6

Comments are closed.