💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 2)
🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính
🔢 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Trang tính là gì và các thành phần trên trang tính.
☑ Chọn một ô hoặc một khối ô tính trên phần mềm Microsoft Office Excel 365.
☑ Địa chỉ ô tính và cách nhập dữ liệu vào trang tính.
☑ Các kiểu dữ liệu có thể nhập vào các ô tính trong Excel 365.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop7
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 7

Comments are closed.