💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 2)
🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính
🔢 Bài 6: Định dạng trang tính
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Các thuộc tính định dạng cơ bản trên trang tính trong phần mềm Microsoft Office Excel 365.
☑ Các thao tác định dạng cơ bản trong Excel 365.
☑ Cách tổ chức thông tin trên bảng tính hợp lí và dễ dàng tính toán.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop7
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 7

Comments are closed.