💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 2)
🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính
🔢 Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Ý nghĩa và tác dụng của sắp xếp và lọc dữ liệu trên phần mềm Microsoft Office Excel 365.
☑ Các thao tác cơ bản để sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel 365.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop7
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 7

Comments are closed.