🖥️ Link download file iso Windows 7: https://drive.google.com/file/d/1yAmtHg2agGTrxv2VufIUHO9AG7ixonJY/view
🖥️ Oracle VM VirtualBox Manager là phần mềm tạo máy ảo mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Tập đoàn Oracle (Oracle.com).
🙋♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Tổng hợp

Comments are closed.