🖥️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 9 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 4)
💻 Chương 1: Mạng máy tính và Internet
🖨️ Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Mạng máy tính là gì?
☑ Các kết nối, cấu thành của mạng máy tính.
☑ Ích lợi của mạng máy tính.
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 9

Comments are closed.