🌈 Cách tải và cài đặt phần mềm chỉnh sửa ảnh Fotor
️🌈 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
📚 Phần mềm này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách sử dụng để chỉnh sửa ảnh.
☑ Biết cách ghép nhiều ảnh vào khung.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4, Tổng hợp

Comments are closed.