Category: Lớp 3

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 🎨 Bài 9: Hành trang có sẵn 🎨 Chủ đề 1: Người bạn mới

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎨 Chủ đề 1: Người bạn mới 🎨 Bài 9: Hành trang có sẵn 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Một số ứng dụng có sẵn của hệ ...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 🎓 Bài 8: Vui cùng máy tính 🎓 Chủ đề 1: Người bạn mới

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎓 Chủ đề 1: Người bạn mới 🎓 Bài 8: Vui cùng máy tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Một số công dụng học tập và gi...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 🖥️ Bài 7: Những thiết lập cần thiết cho máy tính 🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới 🖥️ Bài 7: Những thiết lập cần thiết cho máy tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Một số ...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 📂 Bài 6: Quản lý thư mục và tập tin 📂 Chủ đề 1: Người bạn mới

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 📂 Chủ đề 1: Người bạn mới 📂 Bài 6: Quản lý thư mục và tập tin 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sử dụng công cụ ...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 📂 Bài 5: Thư mục, tập tin và các thành phần khác 📂 Chủ đề 1: Người bạn mới

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 📂 Chủ đề 1: Người bạn mới 📂 Bài 5: Thư mục, tập tin và các thành phần khác 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Thư mục,...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 💾 Bài 4: Lưu trữ dữ liệu 💾 Chủ đề 1: Người bạn mới

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 💾 Chủ đề 1: Người bạn mới 💾 Bài 4: Lưu trữ dữ liệu 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thiết bị lưu trữ dữ liệu. ☑...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 🖥️ Bài 3: Phần mềm và hệ điều hành 💾 Chủ đề 1: Người bạn mới

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới 💾 Bài 3: Phần mềm và hệ điều hành 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Một số hệ điều hành ph...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 🖥️ Bài 2: Phần cứng máy tính 🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới 🖥️ Bài 2: Phần cứng máy tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thiết bị của một bộ máy...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 🏛️ Bài 17: Vẽ lăng Bác 🎨 Chủ đề 2: Họa sĩ nhí

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🏛️ Bài 17: Vẽ lăng Bác 🎨 Chủ đề 2: Họa sĩ nhí 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sử dụng thành thạo các công cụ v...

💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1 🎨 Bài 16: Vẽ phong cảnh nâng cao 🎨 Chủ đề 2: Họa sĩ nhí

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 3 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎨 Bài 16: Vẽ phong cảnh nâng cao 🎨 Chủ đề 2: Họa sĩ nhí 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sử dụng thành thạo các...

« Prev