Category: Lớp 4

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🎼 Bài 34-35: Chép lời bài nhạc & Kiểm tra cuối kì 2 🎼 Chủ đề 4: Encore

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore 🎼 Bài 34-35: Chép lời bài nhạc & Kiểm tra cuối kì 2 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết đượ...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🎼 Bài 33: Thao tác với dòng kẻ nhạc, ô nhịp, vạch nhịp 🎼 Chủ đề 4: Encore

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore 🎼 Bài 33: Thao tác với dòng kẻ nhạc, ô nhịp, vạch nhịp 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🎼 Bài 31-32: Thay đổi hóa biểu & Dấu chấm dôi 🎼 Chủ đề 4: Encore

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore 🎼 Bài 31-32: Thay đổi hóa biểu & Dấu chấm dôi 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ ...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🎼 Bài 30: Dấu luyến, dấu nối 🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore 🎼 Bài 30: Dấu luyến, dấu nối 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách thực hiện một số...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🎼 Bài 29: Làm quen với Encore 🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎼 Chủ đề 4: Học nhạc cùng Encore 🎼 Bài 29: Làm quen với Encore 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Công dụng của phần m...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🔢 Bài 26-27-28: Thực hành cơ bản, tổng hợp và giữa kì II 🔢 Chủ đề 3: Excel

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 3: Excel 🔢 Bài 26-27-28: Thực hành cơ bản, tổng hợp và giữa kì II 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách ôn ...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🔢 Bài 25: Chọn lọc từ bảng tính 🔢 Chủ đề 3: Excel

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 3: Excel 🔢 Bài 25: Chọn lọc từ bảng tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sử dụng một số công thức đơn...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🔢 Bài 24: Sắp xếp bảng tính 🔢 Chủ đề 3: Excel

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 3: Excel 🔢 Bài 24: Sắp xếp bảng tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sắp xếp lại dữ liệu trong bảng t...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🔢 Bài 22: Giá trị của dữ liệu trong ô Excel 🔢 Chủ đề 3: Excel

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 3: Excel 🔢 Bài 22: Giá trị của dữ liệu trong ô Excel 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các quy ước dữ liệu c...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🔢 Bài 21: Các phép tính đơn giản trong Excel 🔢 Chủ đề 3: Excel

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 3: Excel 🔢 Bài 21: Các phép tính đơn giản trong Excel 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sử dụng Excel đ...

« Prev