Category: Lớp 4

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🔢 Bài 21: Các phép tính đơn giản trong Excel 🔢 Chủ đề 3: Excel

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 3: Excel 🔢 Bài 21: Các phép tính đơn giản trong Excel 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sử dụng Excel đ...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🔢 Bài 20: Canh lề dữ liệu Excel 🔢 Chủ đề 3: Excel

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 3: Excel 🔢 Bài 20: Canh lề dữ liệu Excel 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách định dạng, kẻ bảng cho bảng ...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 2 🔢 Bài 19: Làm quen với Excel 🔢 Chủ đề 3: Excel

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 3: Excel 🔢 Bài 19: Làm quen với Excel 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sử dụng công cụ Microsoft Excel...

🐢 Cách khắc phục lỗi không cài được phần mềm MSWLogo Screen (Logo Rùa)

0 Views0 Comments

🐢 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách khắc phục lỗi không cài được phần mềm Logo. ☑ Cách khắc phục lỗi “Create fail for windows MSWLogo Screen, 0, TMyWindow”. ☑ Cách tải và cài đặt phần mềm FMSLogo. ...

🌈 Cách khắc phục lỗi không cài được phần mềm Fotor 🌈 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4

0 Views0 Comments

📚 Trong video này sẽ giúp các bạn khắc phục được các lỗi sau khi cài phần mềm Fortor: ☑ The program can't start because CONCRT140.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. ...

Cách khắc phục lỗi không cài được phần mềm Fotor 🌈 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4

0 Views0 Comments

⬇️ Link Download Fotor 3.6.4 (32-bit): https://dl.haozhaopian.net/desktop/Fotor3.6.4(181.1)_x86_official.exe 📚 Trong video này sẽ giúp các bạn khắc phục được các lỗi sau khi cài phần mềm Fortor: ☑ The program can't ...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 1 📄 Bài 4: Sử dụng hộp Textbox 📄 Chủ đề 1: Microsoft Word

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 📄 Chủ đề 1: Microsoft Word 📄 Bài 4: Sử dụng hộp Textbox 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sử dụng công cụ hộp Te...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 1 📄 Bài 3: Chia cột văn bản 📄 Chủ đề 1: Microsoft Word

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 📄 Chủ đề 1: Microsoft Word 📄 Bài 3: Chia cột văn bản 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách trình bày văn bản theo dạ...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 1 🔢 Bài 2: Đánh thứ tự đầu dòng tự động 🔢 Chủ đề 1: Microsoft Word

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🔢 Chủ đề 1: Microsoft Word 🔢 Bài 2: Đánh thứ tự đầu dòng tự động 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách lập một danh ...

💻 Tin Học Lớp 4 – Tập 1 📄 Bài 1: Trở lại trường học 📄 Chủ đề 1: Microsoft Word

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 4 - Tập 1 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 📄 Chủ đề 1: Microsoft Word 📄 Bài 1: Trở lại trường học 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các kiến thức cơ bản về công...