Category: Lớp 5

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2 😺 Bài 31: Tương tác với nền sân khấu 😺 Chủ đề 5: Lập trình Scratch

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 5 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 😺 Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch 😺 Bài 31: Tương tác với nền sân khấu 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách...

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2 😺 Bài 30: Nhân vật Scratch biết nói 😺 Chủ đề 5: Lập trình Scratch

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 5 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 😺 Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch 😺 Bài 30: Nhân vật Scratch biết nói 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách ...

🎼 Cách khắc phục lỗi không tách riêng được nốt nhạc (dấu nối cờ nốt) trong MuseScore 💻 Tin Học Lớp 5

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 🎼 Chủ đề 5: Em học nhạc 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách khắc phục lỗi không tách riêng được nốt nhạc (dấu nối cờ nốt) trong phần mềm MuseScore. ⏩ Facebook: https...

🎼 Cách cài tiếng Việt, thêm hoặc xóa ô nhịp trong MuseScore 2 và MuseScore 3 💻 Tin Học Lớp 5

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 🎼 Chủ đề 5: Em học nhạc 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách cài tiếng Việt cho phần mềm MuseScore 2 và 3. ☑ Cách thêm hoặc xóa ô nhịp trong MuseScore 2 và 3. ⏩ Face...

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2 😺 Bài 29: Lặp lại các lệnh Scratch 😺 Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 5 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 😺 Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch 😺 Bài 29: Lặp lại các lệnh Scratch 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách s...

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2 😺 Bài 28: Làm quen và cài tiếng Việt cho Scratch 😺 Chủ đề 5: Scratch

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 5 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 😺 Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch 😺 Bài 28: Làm quen với Scratch 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách làm q...

😺 Hướng dẫn khắc phục lỗi không cài được Scratch trên máy tính 💻 Tin Học Lớp 5

0 Views0 Comments

😺 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách khắc phục lỗi không cài được phần mềm Scratch trên máy tính. 💻 Tin Học Lớp 5 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🖼️ Chủ đề 5: Tìm hiể...

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2 🎬 Bài 26: Xuất bản tác phẩm 🎬 Chủ đề 4: Windows Movie Maker

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 5 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎬 Chủ đề 4: Biên tập video clip Windows Movie Maker 🎬 Bài 26: Xuất bản tác phẩm 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các...

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2 🎬 Bài 25: Biên tập Clip 🎬 Chủ đề 4: Windows Movie Maker

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 5 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎬 Chủ đề 4: Biên tập video clip Windows Movie Maker 🎬 Bài 25: Biên tập Clip 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách là...

💻 Tin Học Lớp 5 – Tập 2 🎬 Bài 24: Biên tập hiệu ứng hình ảnh 🎬 Chủ đề 4: Windows Movie Maker

0 Views0 Comments

💻 Tin Học Lớp 5 - Tập 2 🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang 🎬 Chủ đề 4: Biên tập video clip Windows Movie Maker 🎬 Bài 24: Biên tập hiệu ứng hình ảnh 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết đượ...