Category: Lớp 6

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

📝Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các kĩ năng chỉnh sửa, đị...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thao tác cần thiết để tạo...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thao tác chèn hình ảnh vào ...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Mục tiêu của việc trình bày...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thao tác định dạng đoạn văn bả...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 16: Định dạng văn bản

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 16: Định dạng văn bản 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách định dạng văn bản và kí tự trên ph...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách sửa, xóa hoặc chèn thêm nội dung v...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4 📝 Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thành phần của văn bản và ...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4 📝 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Văn bản và phần mềm soạn t...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 🗃️ Chương 3: Hệ điều hành 🗃️ Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 🗃️ Chương 3: Hệ điều hành 🗃️ Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách thay đổi tên tệp tin ...

« Prev