Category: Lớp 6

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📂 Chương 3: Hệ điều hành 📂 Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📂 Chương 3: Hệ điều hành 📂 Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách mở chương trình ứng dụn...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 🖥️ Chương 3: Hệ điều hành 🖥️ Bài thực hành 2: Làm quen với Windows

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 🖥️ Chương 3: Hệ điều hành 🖥️ Bài thực hành 2: Làm quen với Windows 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách tạo, thay đổi hoặc xóa mậ...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 🖥️ Chương 3: Hệ điều hành 🖥️ Bài 12: Hệ điều hành Windows

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 🖥️ Chương 3: Hệ điều hành 🖥️ Bài 12: Hệ điều hành Windows 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Hệ điều hành Windows 7 và Windows 10 tr...

🗃️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 🗃️ Chương 3: Hệ điều hành 🗃️ Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 🗃️ Chương 3: Hệ điều hành 🗃️ Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Tập tin là gì? Thư mục là g...

📈 GeoGebra – Phần 7: Hướng dẫn vẽ đa giác đều và sao lưu dữ liệu trên GeoGebra 📈 Tin Học Lớp 6

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📈 Chương 2: Phần mềm học tập 📈 Bài 8: Học toán với GeoGebra 📚 Trong phần 7 này sẽ giúp các bạn: ☑ Biết cách vẽ đa giác và đa giác đều. ☑ Sao lưu ...

📈 GeoGebra – Phần 6: Cách phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố bằng GeoGebra 📈Tin Học 6

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📈 Chương 2: Phần mềm học tập 📈 Bài 8: Học toán với GeoGebra 📚 Trong phần 6 này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Thừa số là gì? Thừa số nguyên tố là gì...

📈 GeoGebra – Phần 5: Số nguyên tố là gì? Cách kiểm tra số nguyên tố bằng GeoGebra 📈 Tin Học Lớp 6

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS) 📈 Chương 2: Phần mềm học tập 📈 Bài 8: Học toán với GeoGebra 📈 Phần 5: Số nguyên tố là gì? Cách kiểm tra số nguyên tố bằng GeoGebra ⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6 🙋‍♂️ Người...

📈 GeoGebra – Phần 4: Tìm Ước số chung lớn nhất và Bội số chung nhỏ nhất bằng GeoGebra 📈 Tin Học 6

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS) 📈 Chương 2: Phần mềm học tập 📈 Bài 8: Học toán với GeoGebra 📚 Trong Phần 4 này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Ước số chung là gì? Bội số chung là gì? ☑ Ước số chung lớn nhất là ...

GeoGebra – Phần 3: Ước số là gì? Bội số là gì? Cách tìm ước số và bội số bằng GeoGebra 📈 Tin Học 6

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS) 📈 Chương 2: Phần mềm học tập 📈 Bài 8: Học toán với GeoGebra 📈 Phần 3: Ước số là gì? Bội số là gì? Cách tìm ước số và bội số bằng GeoGebra ⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6 🙋‍♂...

📈 GeoGebra – Phần 2: Tính toán giá trị của biểu thức có chứa phân số và lũy thừa 📈 Tin Học Lớp 6

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS) 📈 Chương 2: Phần mềm học tập 📈 Bài 8: Học toán với GeoGebra 📈 Phần 2: Tính toán giá trị của biểu thức có chứa phân số và lũy thừa ⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6 🙋‍♂️ Người ...