Category: Lớp 6

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

📈 GeoGebra – Phần 7: Hướng dẫn vẽ đa giác đều và sao lưu dữ liệu trên GeoGebra 📈 Tin Học Lớp 6

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📈 Chương 2: Phần mềm học tập 📈 Bài 8: Học toán với GeoGebra 📚 Trong phần 7 này sẽ giúp các bạn: ☑ Biết cách vẽ đa giác và đa giác đều. ☑ Sao lưu ...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Mục tiêu của việc trình bày...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 💾 Chương 1 💾 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS) 💾 Chương 1: Tin học và máy tính điện tử 💾 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn tìm hiểu: ☑ Máy tính điện tử ENIAC đầu tiên trên thế giới. ☑...

🗃️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 🗃️ Chương 3: Hệ điều hành 🗃️ Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 🗃️ Chương 3: Hệ điều hành 🗃️ Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Tập tin là gì? Thư mục là g...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thao tác chèn hình ảnh vào ...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 🖱️ Chương 2: Phần mềm máy tính 🖱️ Bài 5: Luyện tập chuột máy tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS) 🖱️ Chương 2: Phần mềm máy tính 🖱️ Bài 5: Luyện tập chuột máy tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn: ☑ Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Basic Mouse Skills. ☑ Các thao tá...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 🖥️ Chương 3: Hệ điều hành 🖥️ Bài 12: Hệ điều hành Windows

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 🖥️ Chương 3: Hệ điều hành 🖥️ Bài 12: Hệ điều hành Windows 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Hệ điều hành Windows 7 và Windows 10 tr...

📝 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 📝 Chương 4: Soạn thảo văn bản 📝 Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thao tác cần thiết để tạo...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 ⌨️ Chương 2: Phần mềm máy tính ⌨️ Bài 6: Học gõ mười ngón

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS) ⌨️ Chương 2: Phần mềm máy tính ⌨️ Bài 6: Học gõ mười ngón 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn: ☑ Luyện tập gõ mười ngón với phần mềm Rapid Typing 5.3 từ đơn giản đến nâng cao. ...

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 🖥️ Chương 3: Hệ điều hành 🖥️ Bài thực hành 2: Làm quen với Windows

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 1) 🖥️ Chương 3: Hệ điều hành 🖥️ Bài thực hành 2: Làm quen với Windows 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách tạo, thay đổi hoặc xóa mậ...