Category: Lớp 7

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 7: Trình bày và in trang tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 7: Trình bày và in trang tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách xem trang tính trước ...

📈 GeoGebra – Phần 8: Số hữu tỉ là gì? Cách tính toán với số hữu tỉ trên GeoGebra 📈 Tin Học Lớp 7

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 📈 Chương 2: Phần mềm học tập 📈 Bài 11: Học đại số với GeoGebra 📚 Trong phần 8 này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Số hữu tỉ là gì? Cách tính toán với...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Ý nghĩa và tác dụng của sắp xế...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Ưu điểm của chương trìn...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Trang...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Ưu điểm của việc sử dụng...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách thực hiện cá...

⌨️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 ⌨️ Chương 2 ⌨️ Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) ⌨️ Chương 2: Phần mềm học tập ⌨️ Bài 10: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master ⌨️ Typing Master 10 là phần mềm được cung cấp miễn phí bởi Typing M...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Ý nghĩa và ưu điểm của...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 6: Định dạng trang tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 6: Định dạng trang tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Các thuộc tính định dạng cơ bản ...

« Prev