Category: Lớp 7

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Ưu điểm của việc sử dụng...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách thực hiện cá...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Trang...

🔢 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 🔢 Chương 1 🔢 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 2) 🔢 Chương 1: Chương trình bảng tính 🔢 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Ưu điểm của chương trìn...

« PrevNext »