Category: Lớp 8

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 5

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for ... do 📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách viết chư...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 7: Câu lệnh lặp

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 7: Câu lệnh lặp 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Free P...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 4

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện 📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách luyện tập...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 6: Câu lệnh điều kiện

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 6: Câu lệnh điều kiện 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cấu trúc rẽ nhánh và hai dạng cấu trúc...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 3

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến 📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách khai báo và...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 4

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Biến và hằng là g...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 2

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán 📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Cách luyện...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 3

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Dữ liệu và kiểu dữ liệu ...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 1

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal 📚 Trong bài thực hành này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Bước đầu làm que...

🐆 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 2

0 Views0 Comments

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 8 (Dành cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3) 🐆 Chương 1: Lập trình đơn giản 🐆 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình 📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được: ☑ Ngôn ngữ ...