🌼 Hướng dẫn chèn tranh ảnh vào Shapes trong Microsoft Office Word 2019 🌼 Tin Học Lớp 4
🖼️ Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản – Sách Bài Tập
🖼️ Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Category:

Lớp 4

Comments are closed.